BİR KISIM EŞYANIN İSRAİL'E İHRACATINA KISITLAMA GETİRİLMİŞTİR

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 09 Nisan 2024 tarihinde Bakanlığın web sayfasında yer alan duyuruda, söz konusu tarih itibariyle belirli ürün gurubunda yer alan eşyaların İsrail’e ihracatına kısıtlama getirilmiştir. Duyuru kapsamında özetle;

Bahse konu kısıtlamanın toplamda 54 ürün gurubu altında sınıflandırılan eşyalar için geçerli olacağı belirtilmiştir. Belirtilen ürün gurubunda genel olarak bir kısım metal ve metalden eşya, boyalar, vernikler, tutkal, çimento ve çimentodan eşya, inşaat malzemeleri, iş makineleri, kablolar, granit, seramik, mermer, tuğla, cam, sandviç paneller, kimyasal gübreler, kükürt, motor yağları, uçak ve jet yakıtı, plastikten inşaat/altyapı malzemeleri, yassı çelik ürünleri vs. yer almaktadır.

Duyuruda Gazze’de ateşkes ilan edilip, yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar kısıtlamanın yürürlükte kalacağı belirtilmiştir.

İsrail’e yapılacak ihracatlarda ihraç eşyasının belirtilen ürün guruplarında yer alıp almadığı ve Gümrük BİLGE sisteminin ihracat beyannamesinin tesciline izin verip vermediğinin kontrol edilmesi tavsiye edilmektedir.

İsrail İhracat Kısıtlaması.pdf

Tüm Haberler