BİR KISIM VULKANİZE EDİLMİŞ KAUÇUKTAN TAŞIYICI KOLANLAR İLE TRANSMİSYON KOLANLARININ İTHALATINDA KIYMET BAZLI GÖZETİM UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK

Resmi Gazetenin 23.05.2018/30429 tarih/sayısında yayımlanan ekli İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018/9) ile;

 

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 4010 pozisyonunda yer alan Vulkanize Edilmiş Kauçuktan Taşıyıcı Kolanlar ve Transmisyon Kolanları’nın ithalatında mülga 2005/7 sayılı Tebliğ çerçevesinde uygulanmakta olan kıymet bazlı gözetim uygulaması, 2018/9 sayılı Tebliğ nezdinde farklı GTİP ve birim kıymetler baz alınarak aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere yeniden belirlenmiştir.

 

Belirlenen gümrük kıymetinin altında ithalat yapmak isteyen firmaların, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda 6 (Altı) ay süreli olarak tanzim edilecek Gözetim Belgesi ibraz etmeleri zorunludur. Gözetim Belgesi başvuruları istisnai sistemsel sorunlar hariç olmak üzere, Tebliğ’de belirtildiği gibi elektronik ortamda yapılacaktır.

 

Bahse konu Tebliğ yayım tarihini takip eden 30’uncu günde yürürlüğe girecektir.

İTTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO 2018-9)

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO 2018-9) EKLERİ

Tüm Haberler