ÖTV III SAYILI LİSTENİN ''A'' VE ''B'' CETVELİNDEKİ ORANLAR YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

Resmi Gazetenin 27.05.2022/31848 tarih/sayısında yayımlanan 5614 Sayılı Karar kapsamında ÖTV Kanunu eki III Sayılı Listenin A ve B Cetvellerinde yer alan bazı ürünlerin ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir.

Özetle;

Tarife Cetvelinin 22 numaralı faslında yer alan alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı %25

Tarife cetvelinin 2402 ve 2403 pozisyonlarında yer alan tütün mamulleri ile 4813 pozisyonundaki makaronlarda ÖTV artış oranı %10

olarak belirlenmiş olup, III sayılı listedeki ürünlerin asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının Ocak-Temmuz aylarındaki TÜİK - ÜFE endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında artırılmasına ilişkin hükmün, 2022 yılı Temmuz - Aralık dönemi için uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Düzenleme yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

ÖTV III A - B Cetvelleri (5614 Sayılı Karar).pdf

Tüm Haberler