TEMPERLENMİŞ VEYA LAMİNE EDİLMİŞ EMNİYET CAMLARI (7007 GTİP) İÇİN YÜRÜRLÜKTE BULUNAN DAMPİNG UYGULAMASININ DEVAMINA YÖNELİK SORUŞTURMA AÇILMIŞTIR.

Resmi Gazetenin 14.11.2020/31304 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/23) kapsamında, Çin ve İsrail menşeli olup, Tarife Cetvelinin 7007 pozisyonu altında yer alan “temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları” na yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemin devamına yönelik olarak, nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Başvuru Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Olimpia Oto Camları San. ve Tic. A.Ş. ve Dora Otomotiv Cam San. ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiş olup,  Şişecam Otomotiv A.Ş., Düzce Cam San. ve Tic. A.Ş., Uğurlu Cam San. ve Tic. A.Ş., Camyapı Cam Paz. İnş. Taah. Tic. ve San. A.Ş., Fercam Cam San. Ltd. Şti., Yıldız Cam San. ve Tic. A.Ş. ve Tamcam Otocam Sanayii A.Ş. tarafından desteklenmiştir.

Soruşturma kapsamında, bahse konu eşyanın bilinen ithalatçılarına ve bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına 37 gün içinde cevaplamaları kaydıyla soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir.

Soruşturma ile ilgili detay bilgilerine https://www.ticaret.gov.tr/ithalat web sayfası üzerinden "Ticaret Politikası Savunma Araçları", "Damping ve Sübvansiyon", "Soruşturmalar" sekmelerinden ulaşılması mümkündür.

Türkiye’de yerleşik  bildirim gönderilmemiş firma, kurum ve kuruluşlardan soruşturmaya taraf olmak isteyenler, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın ticaretbakanligi@hs01.kep.tr KEP adresine, yurtdışında yerleşik firmalar ve kurumlar ise, resmi görüşlerini, fiziki ve elektronik (CD/USB) ortamda Bakanlığın posta adresine gönderebilecektir

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2020-23)

Tüm Haberler