KDV İADE ALACAKLARININ ÖTV BORÇLARINA MAHSUBU HK.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne muhatap 16.08.2017 tarih ve E.102905 yazılarında;  Mükelleflerin KDV iade alacaklarının ÖTV borçlarına mahsubunun kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyle ilgili olarak Danıştay tarafından yürütmeyi durdurma kararının verildiği belirtilerek, KDV iade alacaklarının ‘’İnceleme Raporu’’ çerçevesinde ÖTV borçlarına (İthalde alınanlar dahil) mahsubunun mümkün olduğu belirtilmiştir.

 

Böylelikle KDV iade alacaklarının ÖTV borçlarına mahsubunun kaldırılmasına ilişkin 7 Seri Numaralı KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 12 maddesinde getirilmiş bulunan düzenleme hükümsüz kalmıştır.

 

Konuya ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı ve Risk Yönetimi Kontrol Genel Müdürlüğünün yazıları ekte sunulmuştur.

KDV İADE ALACAKLARININ ÖTV BORÇLARINA MAHSUBU HK.


Tüm Haberler