INCOTERMS 2020

Uluslararası ticarette eşyanın taşınması ile teslimi aşamalarındaki sorumluluklar ile maliyetlerin taraflar arasında dağılımını belirleyen INCOTERMS kuralları International Chamber Of Commerce – ICC (Dünya Ticaret Odası) tarafından on yılda bir revize edilerek yayımlanmaktadır.

Mevcut versiyon INCOTERMS 2010, 01.01.2020 tarihinde uygulamaya girecek olan INCOTERMS 2020 ile uygulamadan kaldırılacaktır. 

INCOTERMS 2020 kapsamında getirilen bir kısım değişiklik ve düzenlemelere ilişkin olarak özetle;

FCA teslim şeklinin önceki versiyonunda yer alan bazı hususlara açıklık getirilmiştir. Bu bağlamda alıcı ve satıcı eşya gemiye yüklendikten sonra, alıcının vereceği bir talimatla yükleme tarihini içeren bir konşimento taşıyıcı tarafından satıcıya sunulması konusunda anlaşabilecektir. Bu durumda satıcı bu konşimentoyu bankalar aracılığıyla alıcıya göndermek zorundadır.

Incoterms 2010'da satıcının sigorta sorumluluğu aynı iken, CIF ve CIP için ayrı seviyelerde minimum sigorta zorunlulukları belirlenmiştir. Örneğin CIF teslim şeklinde sınırlı kapsamlı bir sigorta (Örn. ICC C Klozu) yeterli iken, CIP Teslim şeklinde satıcının tüm riskleri içine alacak biçimde (Örn. ICC A Klozu) bir sigorta yapması zorunlu hale getirildi

FCA, DAP, DPU ve DDP teslim şekillerinde alıcı veya satıcının kendi taşıma araçlarını taşıma için kullanabilmesine yönelik imkan sağlanmıştır (INCOTERMS 2010’da taşımanın alıcı ve satıcı dışında üçüncü taraflarca yapılacağını varsaymaktaydı).

DAT teslim şeklinin DPU olarak yeniden düzenlenmiş olup bu düzenlemede en önemli özellik, eşyanın zorunlu olarak boşaltılmasına müteakip alıcıya teslim edilmesidir. Bu noktaya kadar ortaya çıkacak tüm masraf ve riskler satıcıya ait olacaktır.

Konuya ilişkin hazırladığımız sunum dokümanı ektedir.

INCOTERMS 2020


Tüm Haberler