BİR GÜMRÜK BEYANNAMESİ KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLEN EŞYANIN GERİ GELMESİ HALİNDE DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.02.2020/52065123 tarih/sayılı yazılarında, kesin ihracı yapılan eşyanın geri gelmesi durumunda Damga Vergisi karşısındaki durumuna açıklık getirilmiştir. Özetle;

  • Beyanname kapsamı ihraç edilen eşyanın tamamı geri gelmişse, gerçekleşmiş bir ihracattan bahsedilemeyeceğinden ilgili ihracat beyannamesi kapsamında Damga Vergisinin bağlı bulunulan Vergi dairesine bildirilerek ödenmesi,
  • İhracatçısı tarafından 30 gün içinde bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirilmeyen Damga Vergisinin ceza ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilmesi,
  • Ancak beyanname kapsamı ihraç edilen eşyanın tamamının değil bir kısmının iadesi söz konusu ise, gerçekleşen bir ihracattan bahsedilebileceğinden herhangi bir Damga Vergisi bildirimine gerek olmayacağı belirtilmiştir.

BİR GÜMRÜK BEYANNAMESİ KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLMİŞ EŞYANIN TAMAMININ GERİ GELMESİ HALİNDE, DAMGA VERGİSİNE TABİ OLACAĞI

Tüm Haberler