2021 YILI HARÇ TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR

Gelir İdaresi Başkanlığınca Resmi Gazetenin 31349/29.12.2020 sayı/tarihli 1.Mükerrer sayısında yayımlanan 86 Seri Numaralı ‘’Harçlar Kanunu Genel Tebliği’’ kapsamında, 2021 yılında tahsil edilecek olan ve Tebliğ eki tarifeler kapsamında belirtilen harçlar, yeniden değerleme oranı olarak belirlenen % 9,11 oranında arttırılmıştır.

Gümrük Antrepolarına ilişkin harç tutarları aşağıda belirtilmiştir.

Özel Antrepo Açma Harcı: 33.420,10.- TL

Özel Antrepo Yıllık İşletme Harcı: 16.549,50.- TL

Genel Antrepo Açma Harcı: 66.844,90.- TL

Genel Antrepo Yıllık İşletme Harcı: 22.279,20.- TL

Geçici Depolama Yeri Açma Harcı: 66.844,90.- TL

Geçici Depolama Yeri Yıllık İşletme Harcı: 22.279,20.- TL

Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazası Açma Harcı : 44.562,70.- TL

Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazası İşletme Harcı : 22.279,20.- TL

Eşya Sahibine Ait Geçici Depolama Yeri Açma Harcı: 33.420,10.- TL

Eşya Sahibine Ait Geçici Depolama Yeri İşletme Harcı: 16.549,50.- TL

İşletme harçlarının en geç Ocak ayı sonuna kadar Vergi Dairesine yatırılarak buna ait makbuz örneğinin bağlı bulunulan gümrük idaresine ibraz edilmesi, bahse konu makbuzların üzerinde ilgili Antrepo/Geçici Depolama Yeri’nin kod numarasının yazılması önem arz etmektedir.

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO. 86)

2021 Yılı Harç Tutarları


Tüm Haberler