DAHİLDE İŞLEME BELGE/İZİNLERİNDE EK SÜRE

Resmi Gazetenin 22.01.2019/30663 tarih/sayısında yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/1)kapsamında, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejim Tebliğine eklenen Geçici 33 no’lu madde ile, belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verileceği belirtilmiştir.

 

Getirilen düzenleme 22.01.2019 tarihinden önce düzenlenip taahhüt hesabı kapatılmamış belge/izinler ile, taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmakla birlikte, halihazırda müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş belge/izinleri de kapsamaktadır.

 

Ek süreden faydalanılabilmesi için 3 (Üç) ay içerisinde bakanlığa müracaat edilmesi gerekmektedir.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT. 2006-12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT. 2019-1)


Tüm Haberler