TÜRKİYE & ÜRDÜN DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE VERGİ İMTİYAZLARI KALDIRILMİŞTIR

Resmi Gazetenin 23.11.2018/30604 tarih/sayısında Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 353) kapsamında, 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının ekinde yer alan listelerde, eklerde ve tüm dipnotlarda bulunan “Ürdün” ve “Ürdün Haşimi Krallığı” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Anılan Karar hükmü gereğince; Türkiye Cumhuriyeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar - 2010/1230 çerçevesinde tanınmış bulunan tavizli gümrük vergisi oranları kaldırılmış ve Ürdün, bir kısım eşyanın ithalatında ilave gümrük vergisi oranlarının sıfır olarak uygulandığı ülkeler arasından çıkarılmıştır.

 

Ekli Türkiye İhracatçılar Meclisi duyurusundan da görüleceği üzere, Ürdün tarafından ‘’Türkiye-Ürdün Serbest Ticaret Anlaşması’’ 22.11.2018 tarihi itibariyle tek taraflı olarak feshedilmiş bulunmaktadır.

 

Karar’ın yayımlanma tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyalar için en geç 20 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde, Karar’a ilişkin hükümler tatbik edilmeyecektir.

ÜRDÜN STA FESHİ (TİM - EİB DUYURUSU)

İTHALAT REJİM KARARINA EK KARAR (CUMHURBAŞKANLIĞI KARAR SAYISI. 353)


Tüm Haberler