TÜRKİYE AZERBAYCAN TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI (TTA) ÇERÇVESİNDE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR

Resmi Gazete’nin 19.03.2021/31428 tarih/sayısında ‘’Türkiye Cumhuriyeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik’’ yayımlanarak TR-AZ Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında tercihli Menşe Kuralları ile İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin dair usul ve esaslara yer verilmiştir. Özetle;

Konuya ilişkin daha evvel yayımlamış olduğumuz bültende ( http://www.denetsel.com/News/tr-TR/866 ) belirtildiği üzere, anlaşma eki menşe kurallarına (EK II) uygun olarak, anlaşmanın EK-1A ve EK-1B listeleri kapsamındaki tarım ürünleri için karşılıklı taviz tanınacaktır.

Yayımlana Yönetmelik kapsamında taraf menşeli ürünler, ikili menşe kümülasyonuna ilişkin kurallar, yetersiz işçilik ve işlemlere  yer verilmiştir.

Bir Taraf Ülkede elde edilen ürünlerin imalatlarında kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının yüzde 45’ini aşmaması kaydıyla yeterli derecede işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

Anlaşma kapsamında ‘’Doğrudan Nakliyat’’ kuralı esas olmakla birlikte, belirli şart ve koşullar çerçevesinde eşyanın asli özellikleri değiştirilmeksizin ve buna ilişkin taşıma, depolama, transit vs. belgelerin ibrazı kaydıyla başka ülkeler üzerinden nakledilebileceği belirtilmiştir.

Anlaşmaya konu eşya ticaretinde tavizli vergi oranlarından faydalanılabilmesi için, ‘’TR-AZ MENŞE İSPAT BELGESİ’’ ibraz edilecektir. Bu belgenin ibraz süresi istisnai ve zorunlu haller dışında, ihracatçı ülkedeki onay tarihinden itibaren 10 (On) ay olup, belgeyi tevsik edici bilgi & belgelerin üç yıl saklanması zorunludur.

Yönetmelik, 01.03.2021 tarihinden geçerli olmak üzer yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

TR-AZ Tercihli Ticaret Anlaşması Tercihli Menşe Tespit Yönetmeliği

TR-AZ Menşe İspat BelgesiTüm Haberler