01.07.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN ASKIYA ALMA/TARİFE KONTENJANI LİSTELERİ

Türkiye/AB Gümrük Birliği Anlaşması gereğince ucuz hammadde temin etmek suretiyle sanayicimizin rekabet gücünü artırmak, modernize olmalarını sağlamak ve tüketici fiyatlarını düşürmek amacıyla, üçüncü ülkelerden gümrük vergisi ile ithal edilen, Ülkemiz ile AB’ye üye ülkelerde yerli üretimi olmayan Gümrük Birliği kapsamındaki sanayi ürünlerine ilişkin ‘’askıya alma (V. Sayılı Liste)’’ ve ‘’Kota’’ başvuruları, Ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı ‘’Avrupa Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG)’’ tarafından her yıl düzenli olarak belirli periyotlarla müzakere edilerek karara bağlanmaktadır. Bu çerçevede;

 

Sanayiciler tarafından kullanılan ve AB ve Türkiye'de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki eşya için, tarife kontenjanı açılması ya da bu ürünlerin gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin başvuruların en geç 15.08.2017 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığına intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Tarife kontenjanı açılması ihtimali yüksek olan ürünler Ek-1 ve Ek-2 listelerde yer aldığından bu listelerin incelenmesinde fayda olacaktır. Tarife kontenjanı açılması durumunda Bakanlıkça verilecek İthal Lisansı kapsamında ilgili eşyanın tavizli vergi oranlarıyla ithali mümkün olabilecektir.

Mevcut durumda gümrük vergisi askıya alınmış eşya listesi Ek-3’te yer almakta olup; Bahse konu ürünleri üretmesi hasebiyle bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden sanayicilerin, bu yöndeki taleplerini en geç 01.11.2017 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığına iletmeleri önem arz etmektedir.

Keza, AB veya Türk firmalarınca 01.07.2018 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşya listesi Aralık 2017 tarihinde Bakanlığın  http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bta web adresinde yayımlanacaktır. Bu listelere itiraz veya listelere ilave yönündeki başvuruların 01.01.2018 tarihine kadar Bakanlığa intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Bahse konu listeler ekte sunulmuştur.

EK-1_Liste_25.7.2017

EK-2_Liste_25.7.2017

Ek-3_Liste_25.7.2017


Tüm Haberler