KAMBOÇYA MENŞELİ SENTETİK VE SUNİ DEVAMSIZ LİFLERDEN İPLİKLİKLERİN İTHALATINDA DAMPİNG VERGİSİ ALINMASINA KARAR VERİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 24.03.2021/31433 tarih/sayısında yayımlanan ‘’ İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/12)’’ kapsamında, Kamboçya Krallığı menşeli bir kısım sentetik ve suni devamsız liflerden ipliklerin ithalatında 0,80 USD/Kg tutarında anti damping vergisi alınmasına karar verilmiştir. Tebliğ hükümleri, Tarife Cetvelinin;

5508 pozisyonunda yer alan Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliği (perakende olarak satılacak hale getirilmiş olsun olmasın),

5509 pozisyonunda yer alan Sentetik devamsız liflerden iplikler (5509.52, 5509.61 ve 5509.91 alt pozisyonlarında yer alan iplikler hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş),

5510 pozisyonunda yer alan Suni devamsız liflerden iplikler (5510.20 alt pozisyonlarında yer alan iplikler hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş),

5511 pozisyonunda yer alan Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (perakende olarak satılacak hale getirilmiş)

İçin uygulanmak üzere yayımı tarihi (24.03.2021) itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2021-12)

Tüm Haberler