ABD'NİN TÜRKİYE'Yİ GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİNDEN (GTS) ÇIKARMA GİRİŞİMİ

Ağustos 2018’den itibaren ABD tarafından yürütülen gözden geçirme sürecine müteakip, Türkiye’nin ABD’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden (GTS) çıkarılmasına yönelik başkanlık teklifinin, ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilmesi beklenmektedir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ticaret Bakanlığının konu hakkındaki çaba ve girişimleri devam etmekle birlikte, geçiş süreci baz alındığında, 03.05.2019 tarihinden itibaren Türkiye’den ABD’ye yapılan ihracatlarda tavizli ithalat vergi oranlarının tatbik edilememe durumu söz konusu olabilecektir.

Bu bağlamda, Gümrük Vergisi (GV) ödenmesi öngörülen ihracat teslim şekillerinde, ABD’nin Türkiye’ye uygulayacağı tavizsiz vergi oranlarına dikkat edilmelidir.

ABD’nin tarife/GTİP bazında uygulamış olduğu gümrük vergilerine https://hts.usitc.gov/ link’i üzerinden ulaşılması mümkündür.

ABD’nin Türkiye’den 2018 yılında yapmış olduğu ithalata ilişkin liste (Gümrük Tarifesi alt pozisyonu & USD bazında) ekte sunulmuştur.

ABDnin Türkiyeden İthalatı


Tüm Haberler