BİR KISIM KOMPRESÖR, FIRIN/OCAK, FİLTRE, İŞ MAK., METAL İŞLEME MAK., DELME/SONDAJ MAK., BÜRO MAK., MADEN CEVHERİ İŞLEME/BETON/TUĞLA/BRİKET MAK, KARIŞTIRMA/YOĞURMA MAK. İTHALİNDE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASI GETİRİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 17.08.2017/30157 tarih/sayısında yayımlanan 2017/10480 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar gereğince; Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

- 8414 pozisyonunda yer alan vidalı kompresörlerin ithalinde %14,6

- 8417 pozisyonunda yer alan Çimento, cam ve kimyasal ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocakların ithalinde %14,9

- 8421 pozisyonunda yer alan İçten yanmalı motorlar için yağ ve yakıt filtreleri ile hava filtrelerinin ithalinde %15,1

- 8426 pozisyonunda yer alan kule vinçlerin ithalinde %7,6

- 8430 pozisyonunda yer alan kendinden hareketli tünel açma makinelerinin ithalinde %5, kendinden hareketli olmayanların ithalinde %4,1

- 8456 pozisyonunda yer alan lazerle çalışan metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olan makinelerin ithalinde %12,5,  

- 8556 pozisyonunda yer alan Plazma arkı yöntemi ile çalışan makinelerin ithalinde %20

- 8561 pozisyonunda yer alan Testere tezgahları ve dilme tezgahlarının ithalinde %14,2

- 8462 pozisyonunda yer alan nümerik olmayan dövme tezgah ve çekiçlerinin ithalinde 14,3, nümerik kontrollü yassı ürünleri işlemeye mahsus kavislendirme, katlama, düzeltme veya yassılaştırma -tezgahlarının (presler dahil) ithalinde %13,9, nümerik kontrollü olmayan hidrolik kavislendirme, katlama, düzeltme veya yassılaştırma tezgahlarının (presler dahil) ithalinde %14,3

- 8464 pozisyonunda yer alan taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral maddeleri işlemeye veya camı soğuk olarak işlemeye mahsus testere makinelerinin ithalinde %20, seramikleri işlemeye mahsus olanlar hariç, taşlama veya parlatma makinelerinin ithalinde %20

- 8467 pozisyonunda yer alan elle kullanılan hidrolik delme veya sondaj makinelerinin ithalinde %2,5

- 8472 pozisyonunda yer alan bürolarda kullanılan delgeç veya tel zımba makinelerinin ithalinde %20

- 8474 pozisyonunda yer alan maden cevherlerini tasnif etmeye, ayırmaya, elemeye ve yıkamaya mahsus makinelerin ithalinde %4,2, diğer mineral maddeler için kullanılan bu tür makinelerin, taş kırma ve öğütmeye mahsus makinelerin, karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus makine ve cihazların, seramik hamurlarını aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil vermeye mahsus makina ve cihazların, maça makinelerinin, kiremit/tuğla/briket/beton blok yapma vs. makinelerinin  ithalinde %16,2

- 8479 pozisyonunda yer alan karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme, eleme, kalburlama, homojenleştirme, sübye hale getirme makinelerinin ithalinde %20

Oranlarında İlave Gümrük Vergisi uygulamasına Karar verilmiştir.

 

Ülkemizin taraf olduğu anlaşmalar çerçevesinde AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Moldova, Güney Kore, Morityus ve Malezya menşeli ürünlerin A.TR, EUR 1/EUR MED, FATURA BEYANI, MENŞE BEYANI vs. eşliğinde ithali halinde ilave Gümrük Vergisi tahsil edilmeyecektir.

 

A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilmekle birlikte, GTS ülkeleri ve diğer ülke menşeli eşyalardan ilave gümrük vergisi tahsilatı yapılacaktır. Dolayısıyla A.TR Belgesi eşliğinde ithal edilecek olan eşyalarla birlikte Menşe Belgesi/Menşe İspat Belgesi’nin ibraz edilmesi önem arz etmektedir.

 

Menşe Belgesi/Menşe İspat Belgesi’nin ibraz edilmediği durumlarda, gümrük idareleri menşe araştırması yoluna gidebilecektir.

 

Karar’a konu ürünlerin DİİB kapsamında ithal edilip, işlem görmüş ürün halinde ihracındaki TEV hesaplamasında ilave gümrük vergisi dikkate alınmayacaktır.

 

Karar’a konu ürünlerin gümrük gözetimi altındayken gümrük vergisi ödenerek, A.TR Belgesi eşliğinde AB ülkelerine ihracatında İlave Gümrük Vergisi tahsilatı yapılmayacaktır.   

 

Karar’a konu ürünlerin aynı zamanda İthalat Rejim Kararı V. Sayılı Liste Kapsamında olması ve beyanın da V. Sayılı Listeye dayanılarak yapılması durumunda ilave gümrük vergisi tahsil edilmeyecektir.

 

Karara konu değişiklikler yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiş olmakla birlikte, yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesi veya Özet Beyan’ın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmayacaktır.

 

Bahse konu Karar ek’te bilgilerinize sunulmuştur.

 

İTHALAT REJİM KARARINA EK KARAR (2017-10580)


Tüm Haberler