BİR KISIM CAMLARIN İTHALATINDA KIYMET BAZLI GÖZETİM UYGULAMASI GETİRİLMİŞTİR.

Resmi Gazetenin 22.02.2020/31047 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1) kapsamında Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 7004, 7005, 7006 ve 7007 pozisyonlarında yer alan camların ithalatında kıymet bazlı gözetim uygulaması getirilmiştir. 

Düzenleme kapsamında gözetim oranları; 

  • 7004 ve 7005 pozisyon kapsamında yer alan çekme ve üfleme camlar ile float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış camların ithalatında brüt kg bazında 0,50 USD
  • 7006 ve 7007 pozisyon kapsamında yer alan bombeli, kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş, emaye baskılı veya başka şekilde işlenmiş olanlar ile emniyet camlarının ithalatında brüt kg bazında 0,70 USD olarak belirlenmiştir.

Belirlenen birim kıymetlerin altındaki fiyatlardan ithalat yapmak isteyenlerin, Ticaret Bakanlığı internet sitesi veya e-devlet uygulaması üzerinden elektronik ortamda başvuru yapmalarına müteakip, Gözetim Belgesi almaları gerekmektedir.

Bahse konu Tebliğ, yayım tarihini takip eden 10. gün yürürlüğe girecektir

TEBLİĞ NO 2020-1 EKLERİ

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2020-1)


Tüm Haberler