BİLYALI RULMANLARIN İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KIYMET BAZLI GÖZETİM UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK

Resmi Gazetenin 09.08.2008/26962 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/18) ile 8482.10 pozisyon kapsamında ithal edilen bilyalı rulmanlarda 10 USD/Kg olarak uygulanmakta olan kıymet bazlı gözetim, Resmi Gazetenin 11.04.2017/30035 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/1) ile 20 USD/Kg şeklinde arttırılarak yeniden düzenlenmiş olup, bu vesile ile 2008/18 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan 2008/18 tebliğ kapsamında kıymet bazlı gözetime tabi tutulmuş bulunan 8482.10.10.00.11 GTİP kapsamındaki Dış çapı 9 mm.yi geçmeyen bilyalı rulmanlar, yayımlanmış bulunan 2017/1 Tebliğ ile, gözetim uygulamasının dışında tutulmuştur.

Yayım tarihini takip eden 30. gün yürürlüğe girecek olan bahse konu Tebliğ ek’te bilgilerinize sunulmuştur.

EK 1 - İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO 2017-1)

EK 2 - GÖZETİM BELG. BAŞVURU FORMU

  

Tüm Haberler