TÜRKİYE-SİNGAPUR SERBEST TİCARET ANLAŞMASI (KARAR SAYISI: 2017-10555)

Resmi Gazetenin 15.08.2017 tarihli Mükerrer sayısında yayımlanan 2017/10555 sayılı Karar kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması onaylanmıştır.

Serbest Ticaret Anlaşması ile ilgili olarak; Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca uygulamaya ilişkin esasların belirleneceği Yönetmeliğin yayımı beklenmekte olup, geçmiş uygulamalara bakıldığında Bakanlık AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün de bu yönde mevzuat yayımlaması ihtimal dahilindedir.

Anlaşma kapsamında 3, 5, 7, 10 ve X aşamalı olacak şekilde bir kısım ürünler kategorize edilmiş bulunmaktadır. Bu kategoriler kapsamındaki ürünlerde gümrük vergileri kademeli olarak sıfırlanacak olup, bu kategoriler dışında yer alan ürünler için anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte gümrük vergileri sıfırlanacaktır.

Bu bağlamda, anlaşmanın 3. aşamalandırma kategorisinde yer alan menşeli eşyalarda her yıl eşit olmak üzere dört aşamada, 5. aşamalandırma kategorisinde yer alan menşeli eşyalarda her yıl eşit olmak üzere altı aşamada, 7. Aşamalandırma kategorisinde yer alan menşeli eşyalarda her yıl eşit olmak üzere sekiz aşamada, 10. aşamalandırma kategorisinde yer alan menşeli eşyalarda her yıl eşit olmak üzere onbir aşamada vergiler sıfırlanacaktır. Bunun yanında, X aşamalandırma kategorisinde yer verilen kalemlere ilişkin olarak anlaşma kapsamında Gümrük Vergileri bakımından hiçbir yükümlülük uygulanmayacaktır.

Keza, Anlaşma kapsamında tarife bazında menşe kazandırma kuralları belirtilmiş olup, ayriyeten Menşe Beyanı metnine yer verilmiştir.

Anlaşma metnine http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm linki üzerinden ulaşılması mümkündür.

Konuya ilişkin tamamlayıcı mevzuatlar yayımlanmasına müteakip ayriyeten bilgilendirme yapılacaktır. 


Tüm Haberler