KURUMSAL

Denetsel Gümrük Ticaret Danışmanlığı ve Eğitim A.Ş. 30 yıla varan tecrübeleriyle sektörde faaliyet gösteren Gümrük Müşavirlerinden oluşan uzman kadronun bir araya gelerek kurmuş oldukları Anonim Şirket hüviyetinde bir kuruluştur.

Dünya ticaretinde son dönemlerde yaşanan hızlı değişim ve gelişmelerin sonucunda ortaya yepyeni bir dinamizm çıkmıştır. Oluşan bu yeni durum kaçınılmaz olarak ekonomilerde ve uluslararası ticarette sınırları zorlamaktadır. Buna karşı olarak ülkemiz dahil diğer ülke ve ülke gurupları çeşitli anlaşmalar ve önlemler kanalıyla pozisyonlarını daha iyi ve sürdürülebilir hale getirmek için etkin, aynı zamanda stratejik düzenlemelere gidebilmektedirler. Getirilen veya getirilecek bu düzenlemeler dış ticaret faaliyetinde bulunan firmalara bir kısım kolaylıklar yanında plansız ve hatalı işlemler neticesinde önemli ölçüde riskler de doğurabilmektedir. Bu riskler zaman ve ekonomik kayıp şeklinde ortaya çıkabileceği gibi istenmeyen cezai ve hukuki sonuçlara da neden olabilmektedir.

Bu minvalde DENETSEL olarak uzman ekibimizle risk ve fayda analizi çerçevesinde işletmelerin strateji ve hedeflerine destek olmak amacıyla uygun rasyonel çözümler üretiyoruz.

 

VİZYON

Kaliteli hizmet prensiplerinden taviz vermeden, gümrük ve dış ticaret işlemlerinde karşılaşılan risk ve zorlukların bilinci ile bu alanda faaliyet gösteren firmaların gümrük ve dış ticaret işlemlerinde karşılaşmaları muhtemel risklerin önlenmesi, zorlukların çözüme kavuşturulması ile işlemlerin tüm aşamalarındaki kontrol ve denetim süreçlerinin yönetilmesinde kalite ve güvenin adresi olmak.

 

MİSYON

Teknolojik gelişmelerle birlikte ortaya çıkan yenilik ve değişimleri esas alarak, gümrük ve dış ticaret alanında firma odaklı çağdaş hizmet anlayışıyla firmaları gümrük veya diğer kurumlarca yapılacak denetimlere her an hazır kılmak.

Üstlendiği sorumluluğun bilincinde, evrensel değerlere, çevre ve kanunlara saygı çerçevesinde; etik ve ahlaki değerlere saygılı biçimde hizmet verilen firmalara hızlı, kaliteli, güvenilir çözüm ve öneriler sunmak.

 

DEĞERLER

Tecrübeli uzman kadro
Bağımsız ve tarafsız yapımız
Kaliteli portföyümüz