BİR KISIM BİSİKLET, MOTOSİKLET, BUNLARIN LASTİK VE AKSAMLARI İLE ARAÇ JANT/TEKERLEKLERİNİN İTHALİNDE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASI GETİRİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 28.07.2017/30137 tarih/sayısında yayımlanan 2017/10476 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar gereğince; Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

-      4013.20 ve 4013.90 alt pozisyonlarında yer alan bisiklet ve motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastiklerin ithalatında %10

-      8708.70 alt pozisyonda yer alan tekerlek ve Jant’ların ithalatında %13,30 (Montaj sanayinde kullanılacak olanlarda %14)

-      8711.10 alt pozisyonda yer alan Moped ve benzeri araçların ithalinde %20

-      8711.20 alt pozisyonda yer alan Scuter ve benzeri araçların ithalinde %20

-      8711.30 alt pozisyonda yer alan ve silindir hacmi 250 – 500 cm3 arası motosikletlerin ithalinde %20

-      8711.40 alt pozisyonda yer alan ve silindir hacmi 500 – 800 cm3 arası motosikletlerin ithalinde %20

-      8711.50 alt pozisyonda yer alan ve silindir hacmi 800 cm3 geçen motosikletlerin ithalinde %20

-      8711.60 alt pozisyonda yer alan elektrik motorundan tahrikli motosikletlerin ithalinde %20

-      8712.00 alt pozisyonda yer alan bisikletlerin ithalinde %20

-      8714.10 alt pozisyonda yer alan bir kısım motosiklet aksamlarının ithalinde %20

-      8714.91 alt pozisyonda yer alan bisikletlere ait kadro (Çerçeve)’lerin ithalinde %10, çatal’ların ithalinde %20

-      8714.92 alt pozisyonda yer alan bisiklet jant’larının ithalinde %20

-      8714.99.90 gümrük tarifesinde yer alan bisikletlere ait tekerlekler (Lastikli olsun olmasın)’in ithalinde %20

Oranında İlave Gümrük Vergisi uygulanmasına Karar verilmiştir.

 

Ülkemizin taraf olduğu anlaşmalar çerçevesinde AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Moldova, Güney Kore, Morityus ve Malezya menşeli ürünlerin A.TR, EUR 1/EUR MED, FATURA BEYANI, MENŞE BEYANI vs. eşliğinde ithali halinde ilave Gümrük Vergisi tahsil edilmeyecektir.

 

A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilmekle birlikte, GTS ülkeleri ve diğer ülke menşeli eşyalardan ilave gümrük vergisi tahsilatı yapılacaktır. Dolayısıyla A.TR Belgesi eşliğinde ithal edilecek olan eşyalarla birlikte Menşe Belgesi/Menşe İspat Belgesi’nin ibraz edilmesi önem arz etmektedir.

 

Menşe Belgesi/Menşe İspat Belgesi’nin ibraz edilmediği durumlarda, gümrük idareleri menşe araştırması yoluna gidebilecektir.

 

Karar’a konu ürünlerin DİİB kapsamında ithal edilip, işlem görmüş ürün halinde ihracındaki TEV hesaplamasında ilave gümrük vergisi dikkate alınmayacaktır.

 

Karar’a konu ürünlerin gümrük gözetimi altındayken gümrük vergisi ödenerek, A.TR Belgesi eşliğinde AB ülkelerine ihracatında İlave Gümrük Vergisi tahsilatı yapılmayacaktır.   

 

Karar’a konu ürünlerin aynı zamanda İthalat Rejim Kararı V. Sayılı Liste Kapsamında olması ve beyanın da V. Sayılı Listeye dayanılarak yapılması durumunda ilave gümrük vergisi tahsil edilmeyecektir.

 

Karara konu değişiklikler yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiş olmakla birlikte, yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesi veya Özet Beyan’ın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmayacaktır.

 

Bahse konu Karar ek’te sunulmuştur.

 

İTHALAT REJİM KARARINA EK KARAR (2017-10476)

Tüm Haberler