DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNE İLAVE SÜRE HAKKI TANINMIŞTIR

Resmi Gazetenin 05.11.2021/31650 tarih/sayısında yayımlanan ‘’Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2021/10)’’ kapsamında, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejim Tebliği’nin Geçici 36 no’lu maddesine eklenen fıkra ile, pandemiden kaynaklı olarak başvurunun uygun görüldüğü tarihten itibaren azami 2 (iki) ay ek süre verileceği belirtilmiştir.

Getirilen düzenleme 05.11.2021 öncesi tarihli ve taahhüt hesabı kapatılmamış belge/izinler ile, taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmakla birlikte, halihazırda müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş belge/izinleri de kapsamaktadır.

İlave süre hakkından faydalanılabilmesi için en geç 31.12.2021 tarihine kadar müracaat edilmesi gerekmektedir.

İHRACAT 2021-10 Tebliğ.docx

Tüm Haberler