TAYLAND MENŞELİ VEYA BU ÜLKE ÇIKIŞLI BİR KISIM CAM LİFİ VE EŞYASININ İTHALATINDA DAMPİNG VERGİSİ ALINMASINA KARAR VERİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 24.03.2021/31433 tarih/sayısında yayımlanan ‘’ İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/13)’’ kapsamında, Tayland Krallığı menşeli veya bu ülke çıkışlı bir kısım cam lifleri ile bunlardan mamul eşyanın ithalatında %35,75/CİF tutarında anti damping vergisi alınmasına karar verilmiştir. Tebliğ hükümleri Tarife Cetvelinin;

7019.11 alt pozisyonunda yer alan cam liflerinden uzunluğu 50 mm’yi geçmeyen kırpılmış iplikler,

7019.12 alt pozisyonunda yer alan fitiller,

7019.19 alt pozisyonunda yer alan diğer şerit, fitil, iplik ve kırpılmış iplikler,

7019.31 alt pozisyonunda yer alan takviye tabakaları,

7019.90.00.10.00 GTİP kapsamında yer alan dokumaya elverişli liflerden diğer eşya (boru ve tüp izolasyonuna mahsus kokil ve mahfazalar ile, taşlama ve delikli kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma hariç)

7019.90.00.30.00 GTİP kapsamında yer alan cam liflerinden keçeler,

İçin uygulanmak üzere, yayımı tarihi (24.03.2021) itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Bahse konu önlem, Tayland menşeli olmasa dahi damping önleminin etkisiz kılınmaması veya menşe saptırmasının önlenmesi amacıyla, bu ülke çıkışlı diğer ülkeler menşeli olanlara da uygulanacaktır.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2021-13)

Tüm Haberler