ÇİN MENŞELİ 7304 POZİSYONU KAPSAMINDAKİ DİKİŞSİZ ÇELİK BORULARIN İTHALİNDE UYGULANMAKTA OLAN DAMPİNG ÖNLEMİNİN ORANLAR DÜŞÜRÜLEREK DEVAMINA KARAR VERİLMİŞTİR

 

Resmi Gazetenin 09.07.2022/31891 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/19) kapsamında Çin menşeli olup, Tarife Cetvelinin 7304 pozisyonunda yer alan demir çelikten dikişsiz çelik boruların ithalinde uygulanmakta olan damping önleminin, oranlar düşürülerek devamına karar verilmiştir.

Özetle;

Bahse konu önlem, halihazırda 2016/35 sayılı Tebliğ kapsamında, belirlenen bir kısım üretici firmalar nezdinde ton başına 100 USD, diğer firmalar için ton başına 120 USD olarak uygulanmaktaydı.

Önlemin devamına yönelik olarak getirilen düzenleme ile, önlemin bir kısım üretici firmalar nezdinde ton başına 55 USD, diğer firmalar için ton başına 75 USD olarak devamına karar verilmiştir.

Tebliğde ünvanları belirtilen firmalarda yapılacak ithalatlarda daha düşük oranlı damping önleminin tatbik edilebilmesi için ‘’Üretici Belgesi’’ ibraz edilmelidir.

Bahse konu düzenleme 09.07.2022 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

 

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2022-19).docx

Tüm Haberler