BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINA YÖNELİK TARİFE KONTENJANI AÇILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 29.12.2020/31349 tarih/sayısında yayımlanan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:3339) ile bazı sanayi ürünlerinin ithalatında 15.02.2022 tarihine kadar sıfır gümrük vergisi uygulanmasına yönelik Tarife Kontenjanı açılmıştır.

Karar kapsamında yapılacak ithalatlar için Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek İthal Lisansının ibrazı ve ilgili gümrük beyannamesinin İthal Lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması gerekir.

Karara ilişkin başvuru, kontenjan dağıtımı ve uygulamaya ilişkin esaslar Bakanlıkça yayımlanacak Tebliğ ile belirlenecektir.

Karar, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmiş olacaktır.

BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI (3339 Sayılı Karar)

Tüm Haberler