TARİFE CETVELİNDE YER ALAN BİR KISIM EŞYANIN İTHALİNDE MUHTELİF ORANLARDA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ALINMASINA KARAR VERİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 18.04.2020/31103 tarih/sayısında yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2424) kapsamında Türk Gümrük Tarife Cetvelinin muhtelif pozisyonlarında yer alan eşyalar için muhtelif oranlarda İlave Gümrük Vergisi (İGV) alınmasına karar verilmiştir. Bahse konu Karar;

 Bir kısım yapıştırıcılar, plastikten bir kısım plaka, levha, yelpaze, korse, balen, ilaç ölçü kaşığı, prezervatif, emzik, diş kaşıyıcıları, mouse pad, kauçuk iplikler, demir-çelikten vidalar, elektrik ark kaynağı teli, pompalar, kağıt kesme makinaları, hidrolik presler, transformatörler, konvertörler, sesli işaret cihazları, röleler, multimetreler ve benzeri ölçü aletleri, saatler, aydınlatma cihazları ile aksam/parçaları, bayram ve karnaval eşyası, golf sopaları, gezici sirk ve gezici hayvan sergileri, çıtçıtlar/düğmeler ve aksamları gibi eşyaları kapsamaktadır.

Karar kapsamında 30.09.2020 tarihine (2955 Sayılı Karar ile bu tarih 31.12.2020 olarak revize edilmiştir.) kadar Ek-2 sayılı tabloda belirtilen oranlar, 01.10.2020 tarihinden (2955 Sayılı Karar ile bu tarih 01.01.2021 olarak revize edilmiştir.) itibaren de EK-1 sayılı tabloda belirtilen oranlar tatbik edilecektir.

 Ülkemizin taraf olduğu anlaşmalar çerçevesinde AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova, Faroe Adaları, Güney Kore, Malezya ve Singapur menşeli ürünlerin A.TR, EUR 1/EUR MED, FATURA BEYANI, MENŞE BEYANI vs. eşliğinde ithali halinde, İlave Gümrük Vergisi (İGV) tahsil edilmeyecektir.

 A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilmekle birlikte, GTS ülkeleri ve diğer ülke menşeli eşyalardan ilave gümrük vergisi tahsilatı yapılacağından, A.TR Belgesi eşliğinde ithal edilecek olan eşyalarla birlikte Menşe Belgesinin ibraz edilmesi önem arz etmektedir.

 Karar’a konu ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithal edilip, işlem görmüş ürün halinde ihracındaki TEV hesaplamasında ilave gümrük vergisi dikkate alınmayacaktır.

 Karar’a konu ürünlerin aynı zamanda İthalat Rejim Kararı V. Sayılı Liste Kapsamında olması ve beyanın da V. Sayılı Listeye dayanılarak yapılması durumunda ilave gümrük vergisi tahsil edilmeyecektir.

 Bahse konu Karar yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı. 2424)


Tüm Haberler