NOHUT, SÜLFÜRİK ASİT, OLEUM VE SAF AMONYAK İHRACATI KAYIT UYGULAMASI KAPSAMINA ALINMIŞTIR

Resmi Gazetenin 16.10.2021/31630 tarih/sayısında yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/9) kapsamında Nohut (garbanzos) (GTİP:0713.20), sülfürik asit, oleum (GTİP:2807.00) ve saf amonyak (GTİP:2814.10) ihracı kayda bağlı eşyalar listesine eklenmiştir.

Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) ekonomik gelişmeler ve piyasa arz/talep durumlarını baz alarak, ihracı kayda bağlı eşyalar özelinde esasa veya uygulamaya yönelik ilave tedbirleri almakla yetkili kılınmış olup, uygulamaya yönelik getirilmesi muhtemel düzenlemelere riayet edilmesi önem arz etmektedir.

İHRACAT 2021-9 Tebliğ

Tüm Haberler