2018 YILI AB GÜMRÜK VERGİLERİ

Avrupa Birliğine üye ülkeler tarafından uygulanacak 2018 yılı Gümrük Tarife Cetveli nezdinde üçüncü ülkelerden yapılacak ithalatlarda gümrük vergisi oranları AB Resmi Gazetesinin 31.10.2017/L 282 sayısında (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1925) yayımlanmıştır.


Gümrük Birliği hükümleri çerçevesinde özellikle sanayi ürünleri için üçüncü ülkelerden yapılan ithalatlarda Türkiye Avrupa Birliği ile aynı gümrük vergisi oranlarını uygulamakla birlikte, sektörel bazda bir kısım ürünler için farklı oranlarda gümrük vergilerinin tatbik edilmesi de söz konusu olabilmektedir.  

 

İstisnai bir kısım ürünler hariç olmak üzere, yayımlanmış bulunan gümrük vergisi oranları 01.01.2018 tarihinden itibaren ülkemiz tarafından da uygulanacaktır.

 

Bilindiği üzere 11.03.2017/30004 tarih/sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ’İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2017/9781’’’ çerçevesinde; Ülkemize yapılacak ithalatta Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesinden daha yüksek oranda gümrük vergisi uygulanan eşyanın, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek, işlem görmüş ürün olarak Avrupa Birliğine" ihraç edilmesi halinde, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesindeki gümrük vergisi oranları tatbik edileceği belirtilmiştir.

 

Bu minvalde Telafi Edici Vergi (TEV) hesaplamasında AB gümrük tarifesinin lehe olan vergi oranlarının dikkate alınarak aksiyon alınması önem arz etmektedir.

 


Tüm Haberler