POSTA VEYA HIZLI KARGO İLE GELEN EŞYANIN İTHALİNDE TÜZEL KİŞİLERE YÖNELİK DÜZENLEMEYE GİDİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 25.07.2019/30842 tarih/sayısında yayımlanan 1361 sayılı Karar ile, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’ın 45 maddesinde tüzel kişilere yönelik olarak yeniden düzenlemeye gidilmiştir. Getirilen düzenleme ile;

 

Tüzel kişilere ait olup, posta veya hızlı kargo ile gelen ve gönderi başına 22.- EUR geçmeyip, ticari miktar ve mahiyette olmayan eşyanın değeri üzerinden, tek ve maktu vergi tahsil edilmesi suretiyle teslim edilebileceği belirtilmiştir. Anılan Karar’ın 62 maddesinde belirtilen tek ve maktu vergi oraları, eşyanın AB ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18, diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20 oranındadır.

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 1111 SAYILI KARAR


Tüm Haberler