2017/10238/01.05.2017 SAYI/TARİHLİ KARARNAME EKİ 2017/10238 SAYILI KARAR

Resmi Gazetenin 02.06.2017/30084 tarih/sayısında yayımlanan ‘’01.05.2017 TARİHLİ VE 2017/10238 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR’’ (Karar Sayısı: 2017/10238)’’  kapsamında;

Daha evvel yayımlanmış olan ve daha evvel web sayfamızda mevzuat bültenleri yayımlanan 2016/9127, 2016/9391, 2016/9422, 2016/9640 ve2016/9647 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Karar’ların Geçici 1. Maddeleri; İlgili Kararların yayım tarihlerinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyaların ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin en geç 45 güne kadar tescil edilmiş olması veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyan’ın verilmiş olması halinde, ilgili Kararlar kapsamında tesis edilmiş bulunan İlave Gümrük Vergileri uygulanmayacağı şekilde revize edilmiştir.

Karar’ın yayımı tarihinden (02.06.2017) itibaren bir ay içerisinde başvurulması halinde, yapılan değişiklik ile ilgili Kararlar kapsamında daha evvel tahsil edilmiş bulunan ilave gümrük vergileri ve bu vergilere isabet eden KDV gibi diğer vergiler yükümlüye iade edilebilecektir.

Bahse konu Karar ekte sunulmuştur.

01.05.2017 TARİHLİ VE 2017-10238 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR (Karar Sayısı. 2017-10238)


Tüm Haberler