TÜRKİYE-İNGİLTERE TİCARETİNDE STA'DA BELİRTİLEN MENŞE BEYANI METNİ KULLANILACAKTIR

Türkiye & İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde 29.12.2020 tarihinde imza altına alınmış olup, ülkeler bazında iç onay prosedürlerinin tamamlanarak yayımlanması beklenmektedir.

İhracatçı firmaların 01.01.2021 tarihi ve sonrasındaki İngiltere sevkiyatlarında, fatura veya ticari bir belge üzerinde tatbik edilecek olan ‘’Menşe Beyanı’’nı kullanmaları mümkündür.

Geçiş sürecinde İngiltere’den yapılacak ithalatlarda tatbik edilecek Gümrük Vergisi & İlave Gümrük Vergisi teminata bağlanacağından, anlaşmanın yürürlüğe girmesine müteakip menşe beyanı tatbik edilmiş fatura veya ticari bir belgenin ibraz edilmesi halinde, teminata bağlanan tutarlar iade alınabilecektir.

TÜRKİYE-İNGİLTERE STA MENŞE BEYANI METNİ

Tüm Haberler