BİR KISIM MAKİNE/TEÇHİZAT TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASINA YÖNELİK SÜRE 31.12.2022 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 24.1.2019/30988 tarih/sayısında yayımlanan ‘’Kamulaştırma Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No. 7201)’’’un 8 numaralı maddesi çerçevesinde, bir kısım makine/teçhizat teslimlerinde uygulanmakta olan KDV istisnasına yönelik süre 31.12.2022 tarihine uzatılmıştır. Düzenleme kapsamında;

  • Sanayi Sicili Kanununa (Kanun No. 6948) göre sanayi sicil belgesine sahip imalatçılardan imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimlerinin,

  • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (Kanun No. 4691) kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesindeki makine ve teçhizat teslimlerinin,

  • Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (Kanun No. 5746) kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde kullanılacak makine ve teçhizat teslimlerinin,

  • Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun (Kanun No. 6550) kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, özellikle bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimlerinin

KDV’den müstesna kılınmasına yönelik uygulamada 31/12/2019 tarihi olarak belirlenen süre sonu, 31.12.2022 olarak yeniden belirlenmiştir.

Konuya ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı ve daha evvel yayımlanmış bulunan bültenimize http://www.denetsel.com/News/tr-TR/622

linki üzerinden ulaşılması mümkündür.

KAMULAŞTIRMA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (KANUN NO. 7201)


Tüm Haberler