ELEKTRİKLİ BİNEK OTOMOBİLLERİN ÖTV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİR.

Resmi Gazetenin 05.07.2022/31887 tarih/sayısında yayımlanan Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında bir kısım özellikteki elektrikli binek otomobillerin ÖTV oranlarında değişikliğe gidilmiştir.

Özetle;

Bahse konu düzenlemeye anılan Kanunun 44 numaralı maddesinde yer verilmiştir.

Düzenleme ile, Tarife Cetvelinin 8703 pozisyonunda yer alıp sadece elektrik motorlu binek araçlardan motor gücü ve matrah tutarları baz alınarak, %10, %40, %50 ve %60 oranlarında ÖTV tahsil edileceği belirtilmiştir.

Bahse konu düzenleme yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

7417 Sayılı Kanun.pdf

Tüm Haberler