TOHUMLUK VE ÇEREZLİK OLMAYAN AYÇİÇEĞİ İLE AYÇİÇEĞİ TOHUMU YAĞI İTHALATINDA DÖNEMSEL VE ÜLKELER BAZINDA UYGULANAN GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

Resmi Gazetenin 18.04.2020/31103 tarih/sayısında yayımlanan 2422 sayılı Karar kapsamında, ayçiçeği (tohumluk ve çerezlik olmayan) ve ayçiçeği tohumu yağının ithalatında tüm ülkeler ile, Bosna Hersek, Kosova ve Singapur için dönemsel bazda uygulanan Gümrük Vergisi oranları yeniden belirlenmiştir. Düzenleme kapsamında;

1) İthalat Rejimi Kararı eki I sayılı listedeki 12 nci fasıl başlıklı tablonun altında ‘’1 Şubat-30 Haziran (bu tarih dahil) arasındaki dönemde gümrük vergisi %13 (Bosna Hersek ve Kosova için %0, Singapur için %13) olarak uygulanır’’ şeklindeki düzenleme, ‘’Gümrük vergisi 31 Mayıs 2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar %9 (Bosna-Hersek ve Kosova için %0, Singapur için %9) olarak, 1 Haziran-30 Haziran 2020 (bu tarihler dahil) arasındaki dönemde ise %13 (Bosna-Hersek ve Kosova için %0, Singapur için %13) olarak uygulanır ‘’ şeklinde değiştirilmiştir.

2) ) İthalat Rejimi Kararı eki I sayılı listedeki 13 üncü ve 15 inci fasıllar başlıklı tablonun altında "(1) Gümrük vergisi 1 Şubat-30 Haziran (bu tarihler dahil) arasındaki dönemde %30 (Kosova için %0) olarak uygulanır.” Şeklindeki düzenleme, “(l) Gümrük vergisi 31 Mayıs 2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar %18 (Kosova için %0) olarak, 1 Haziran-30 Haziran 2020 (bu tarihler dahil) arasındaki dönemde ise %30 (Kosova için %0) olarak uygulanır’’ şeklinde değiştirilmiştir.

Bahse konu Karar yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı. 2422)


Tüm Haberler