ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN (3901.10.90.00.11 GTİP) İTHALİNDE KIYMET BAZLI GÖZETİM UYGULAMASI

Resmi Gazetenin 26.07.2017/30135 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/11) kapsamında, 3901.10.90.00.11  GTİP numaralı Alçak Yoğunluk Polietilen ithalatında 1350 USD/Ton-Brüt oranında kıymet bazlı gözetim uygulaması getirilmiştir.

 

Belirlenen birim kıymetin altındaki fiyatlardan ithalat yapmak isteyen firmaların Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne başvurup Gözetim Belgesi almaları gerekmektedir.

 

Getirilmiş bulunan bu düzenleme ile, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/9)kapsamında uygulanmakta olan 2000 USD/Ton-Brüt oranında kıymet bazlı gözetim ile, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/2)kapsamında İran menşeli olanlar için uygulanmakta olan 2200 USD/Ton-Brüt oranında kıymet bazlı gözetim uygulamaları yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yayım tarihini itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan bahse konu Tebliğ ek’te bilgilerinize sunulmuştur.

 

EK 1 - GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU

EK 2 - İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2017-11)


Tüm Haberler