TEKSTİL İHTİSAS GÜMRÜĞÜ UYGULAMASINDA İYİLEŞTİRMELER

Resmi Gazetenin 25.02.2018/30344 tarih/sayı’sında yayımlanan tekstil ihtisas gümrüğü uygulamalarına ilişkin ekli 105 seri no’lu Tebliğ’de aşağıda belirtilen bazı iyileştirmeler yapılmıştır.

-      Sanayiciler tarafından getirilen ve hammadde amaçlı kullanılan yün, keten, ipek iplikler ile, tabi/suni sentetik elyaf ve ipliklerin,

-      Tekstil/konfeksiyon sektöründeki ihracatçı firmalar gönderilen ve imalatta kullandıkları yardımcı malzemelerin,

-      3926.20 GTİP kapsamındaki polivinil eldivenlerin,

-      Miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyip hava yolu veya posta/yolcu beraberi gelen tekstil/konfeksiyon eşyasının,

-      Deniz yoluyla gelen tebliğ kapsamındaki eşyanın başka bir gümrük idaresine sevki/transiti yapılmaksızın,

İthalat işlemleri gelmiş oldukları gümrük idaresinden yapılabilecektir. 

Bel1


Tüm Haberler