TÜRKİYE AZERBAYCAN TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI (TTA) ONAYLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 19.01.2021/31369 tarih/sayısında yayımlanan ‘’Türkiye Cumhuriyeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması (Karar Sayısı 3429)’’ onaylanmış olup, Karar kapsamında açılacak Tarife Kontenjanları nezdinde bazı tarım ürünlerinde %100 oranında vergi indirimi yapılacağı belirtilmiştir.

Özetle;

Anlaşma eki menşe kurallarına (EK II) uygun olarak, anlaşma ekinde listelenen (EK-1A ve EK-1B) tarım ürünleri için karşılıklı taviz tanınacaktır.

Anlaşma kapsamındaki ürünlerin ticaretinde tavizli vergi oranlarından istifade edilebilmesi için, anlaşma ekinde örneği sunulan ‘’TR-AZ MENŞE İSPAT BELGESİ’’ ibraz edilecektir.

Anlaşma kapsamında ‘’Doğrudan Nakliyat’’ kuralı esas olmakla birlikte, belirli şart ve koşullar çerçevesinde ürünlerin başka ülkeler üzerinden nakledilebileceği belirtilmiştir.

Anlaşmanın her iki ülkenin milli mevzuatlarında yer alan alt düzenlemelerin tamamlanmasına müteakip, takip eden ayın birinci günü yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

TÜRKİYE AZERBAYCAN TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI (TTA).pdf


Tüm Haberler