DEBRİYAJ VE DEBRİYAJ AKSAMLARINDA UYGULANMAKTA OLAN KIYMET BAZLI GÖZETİM UYGULAMASI REVİZE EDİLMİŞTİR.

Debriyaj ve Debriyaj aksamlarında daha evvel 2008/17 Tebliğ kapsamında CİF/9 USD/BRÜT KG şeklinde uygulanmakta olan kıymet bazlı gözetim; Debriyaj, debriyaj diski ve baskı komplesinde CİF/9 USD/BRÜT KG, diğer debriyaj aksamlarında CİF/2 USD/BRÜT KG olacak şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

Belirlenen gümrük kıymetinin altında ithalat yapmak isteyen firmaların, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda 6 (Altı) ay süreli olarak tanzim edilecek Gözetim Belgesi ibraz etmeleri zorunludur. Gözetim Belgesi başvuruları istisnai sistemsel sorunlar hariç olmak üzere, Tebliğ’de belirtildiği gibi elektronik ortamda yapılacaktır.

 

Bahse konu Tebliğ, 16.09.2018/30537 tarih/sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2018-8)

EK (2018-8 TEBLİĞ)


Tüm Haberler