AKÜMÜLATÖR İTHALATINDAKİ KIYMET BAZLI GÖZETİM UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK - 2

     Bir kısım Akümülatörlerin ithalatında 2018/3 Tebliğ kapsamında ülke ayırımı yapılmaksızın yürürlükteki kıymet bazlı gözetim uygulaması, 13 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile, Tebliğ kapsamında olmakla birlikte, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen ve AB üyesi ülke menşeli olan akümülatörler gözetim uygulaması kapsamından çıkarılmıştır.

     Konuya ilişkin daha evvel yayımlanmış bulunan bülten aşağıda belirtilmiş olup, ekli ilgili tebliğ ve aşağıdaki tabloda revize gerekli revizeler yapılmıştır.

     AKÜMÜLATÖR İTHALATINDAKİ KIYMET BAZLI GÖZETİM UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK - 1

     Bilindiği üzere 14.03.2009 tarihi itibariyle 2009/5 sayılı Tebliği  kapsamında bir kısım Akümülatörlerin ithalatında kıymet bazlı gözetim uygulanmaktadır.

     Konuya ilişkin Resmi Gazetenin 01.03.2018/30347 tarih/sayısında yayımlanan ekli 2018/3 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ ile, 2009/5 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılarak aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere bazı değişiklik/ilaveler yapılmıştır.

     Tebliğ kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen gümrük kıymetinin altındaki fiyata haiz ithalatlarda, yurtdışı gider beyanı ile fiyat tamamlaması yapılarak ithalat yapılması mümkündür. Aksi durumda Tebliğ eki belge/bilgiler nezdinde Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne başvurulup Gözetim Belgesi alınması gerekmektedir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı/Madde Adı

Ölçü Birimi

AB ÜLKE MENŞELİ OLANLAR (A.TR Belgesi İhtiva Edenler)

Birim Gözetim Kıymeti (USD/Ölçü Birimi)    

(YENİ HALİ)

CIF Kıymet (USD/Adet)

 

 

(ESKİ HALİ)

/8507.10.20.00.11

Ağırlığı 5 kg'ı geçmeyenler (Pistonlu motorlar için kurşun asitli starter / Sıvı elektrolitle çalışanlar)

Adet

13.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle Gözetim Uygulaması dışında tutulmuştur.

15

15

8507.10.20.00.12

Ağırlığı 5 kg'ı geçenler  (Pistonlu motorlar için kurşun asitli starter / Sıvı elektrolitle çalışanlar)

Adet

45

45

8507.10.80.00.11

Ağırlığı 5 kg'ı geçmeyenler  (Pistonlu motorlar için kurşun asitli starter / Sıvı elektrolitle çalışmayanlar)

Adet

15

15

8507.10.80.00.12

Ağırlığı 5 kg'ı geçenler  (Pistonlu motorlar için kurşun asitli starter / Sıvı elektrolitle çalışmayanlar)

Adet

60

120

8507.20.20.00.11

Traksiyoner akümülatörler  (Kurşun asitli / Sıvı elektrolitle çalışan)

Hücre Adedi

70

120

8507.20.20.00.19

Diğerleri   (Kurşun asitli / Traksiyonel olmayan / Sıvı elektrolitle çalışan)

Hücre Adedi

15

-

8507.20.80.00.00

Diğerleri   (Kurşun asitli / Sıvı elektrolitle çalışmayanlar)

Hücre Adedi

15

-

EK%27ler (2018-3 Tebliğ)

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2018-3)


Tüm Haberler