BAE MENŞELİ ALÇAK VE YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI AÇILMIŞTIR (7546 Sayılı Karar)

Resmi Gazetenin 31.08.2023/ 32295 tarih/sayısında yayımlanan 7546 sayılı Kararında BAE menşeli alçak ve yüksek yoğunluk polietilen ithalatında Tarife Kontenjanı açılmıştır. Karar kapsamında Tarife Kontenjanının dağıtımına ilişkin usul ve esaslara yönelik Tebliğ aynı günlü Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Tarife Kontenjanına konu edilen eşyalar 3901.10.90.00.11 (Alçak Yoğunluk Polietilen) ve 3901.20.90.00.11 (Yüksek Yoğunluk Polietilen) olarak belirlenmiştir.

Tarife Kontenjanı kapsamında alçak yoğunluk polietilen için yıl sonuna kadar 50000 Ton, yüksek yoğunluk polietilen için 80000 ton kontenjan ayrılmış olup, kontenjan dahilinde yapılacak ithalatta GV oranı %0 olarak tatbik edilecektir.

Tarife kontenjanının dağıtımında Beyanname sırasına göre tahsis yöntemi (BSGTY) uygulanacağı için, Bakanlık nezdinde herhangi bir başvuru yapılmasına gerek olmayacaktır. Gümrük beyannamesinin tescili esnasında tarife kontenjanından yararlanılacağının ilgili muafiyet kodunun seçilerek beyan edilmesi müracaat hükmünde olacaktır.

Mezkur tarife kontenjanlarına ilişkin olarak, bir gümrük beyannamesi bazında alçak yoğunluk polietilen için azami 2500 ton, yüksek yoğunluk polietilen için azami 4000 ton limit sınırlamasının olması ve aynı firmanın beyanname tescil tarihini takip eden 7 gün içinde yeniden aynı kontenjandan faydalanmasının mümkün olmaması hasebiyle, ithalat planlamasında bu hususa dikkat edilmesi tavsiye edilmektedir.

Bahse konu uygulama 01.09.2023 tarihinde yürürlüğe girecek olup, kontenjan dahilinde yapılacak ithalatlarda TR-BAE Menşe İspat Belgesinin ibraz edilmesi gerekir.

7546 Sayılı Karar.pdf

BAE - 7546 sayılı Karara İlişkin Tarife Kontenjanı (Alçak-Yüksek Yoğunluklu Polietilen) Tebliği.docx


Tüm Haberler