DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNE İLAVE SÜRE HAKKI TANINMIŞTIR

Resmi Gazetenin 31.12.2020/31351 tarih/sayısında (5. Mükerrer) yayımlanan ‘’Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/18)’’ kapsamında, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejim Tebliğine eklenen Geçici 36 no’lu madde ile, pandemiden kaynaklı olarak belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verileceği belirtilmiştir.

Getirilen düzenleme 31.12.2020 öncesi tarihli ve taahhüt hesabı kapatılmamış belge/izinler ile, taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmakla birlikte, halihazırda müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş belge/izinleri de kapsamaktadır.

İlave süre hakkından faydalanılabilmesi için 6 (Altı) ay içerisinde müracaat edilmesi gerekmektedir.

DAHİLDE İŞLEME EK SÜRE (İhracat 2020-18 Tebliğ)

Tüm Haberler