BİR KISIM MENTEŞE, MOBİLYA DONANIM TERTİBAT EŞYASI, ASKILIK VE DİRSEKLERİN İTHALATI DENETİM (TAREKS) KAPSAMINA ALINMIŞTIR

Resmi Gazetenin 03.08.2022/31912 tarih/sayısında yayımlanan Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2022/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2022/33) kapsamında Tarife Cetvelinin 8302 pozisyonunda yer alan bir kısım menteşe, mobilya donanım/TERTİBAT eşyası ile sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşyanın ithalatı denetim (TAREKS) kapsamına alınmıştır.

Özetle;

Bahse konu düzenleme 8302.10.00.00.19 (Diğer menteşeler), 8302.42.00.00.19 (Diğer mobilya donanım/tertibat eşyası) ve 8302.50.00.00.00 (Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya) GTİP kapsamındaki eşyalar için getirilmiştir.

01.12.2022 tarihinde uygulamaya girecek düzenleme ile Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak bu kapsamdaki eşyanın ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler, 2022/12 sayılı Tebliğ’de belirtildiği üzere TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılacaktır.

Ürün Güvenliği Ve Denetimi Tebliği (2022-33).docx

Tüm Haberler