MALEZYA MENŞELİ BİR KISIM AĞIR VASITA, ZİRAİ ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNE AİT DIŞ LASTİKLERİN İTHALATINA YÖNELİK AÇILAN DAMPİNG SORUŞTURMASI ÖNLEMSİZ KAPATILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 25.10.2022/31994 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/32) ile, Malezya menşeli bir kısım ağır vasıta, zirai araç ve iş makinelerine ait dış lastiklerin ithalatına yönelik olarak açılan damping soruşturması, önlem alınmasına gerek görülmeden kapatılmıştır.

Özetle;

Bahse konu soruşturma Resmi Gazetenin 10/9/2021/31594 tarih/sayısında yayımlanan ‘’İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/42)’’ nezdinde 4011.20.90, 4011.70.00.00.00,  4011.80.00.00.00 ve 4011.90.00.00.00 GTİP’ler kapsamı eşyalar için açılmış olmakla birlikte, yeterli bir haklı neden veya ekonomik gerekçesi tespit edilemediğinden kapatılmıştır.

Soruşturma sürecinde gerçekleştirilen ithalatlarda geçici önlem bazında teminata bağlanmış damping vergilerinin iadesi için, ilgili gümrük idaresine başvuru yapılması gerekmektedir.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ ( TEBLİĞ NO. 2022-32 ).docx

Tüm Haberler