İRAN MENŞELİ POLİSTİREN (GENLEŞEBİLEN POLİSTİREN HARİÇ) İTHALATINDA DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR.

Resmi Gazetenin 22.05.2018/30428 tarih/sayısında yayımlanan ekli ‘’İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (Tebliğ No: 2018/21)’’ kapsamında, İran menşeli 3903.19.00.00.00  GTİP kapsamında yer alan  ‘’Poistiren (Genleşebilen polistiren hariç)  ithalinde,  Aschem Petrokimya Sanayi AŞ’nin talebi doğrultusunda damping soruşturma açılmıştır.

 

Soruşturma kapsamında, bahse konu eşyanın bilinen ithalatçılarına ve bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına 37 gün içinde cevaplamaları kaydıyla soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir.

Türkiye’de yerleşik  bildirim gönderilmemiş firma, kurum ve kuruluşlardan soruşturmaya taraf olmak isteyenler, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın ekonomi@hs01.kep.tr  KEP adresine, yurtdışında yerleşik firmalar ise aynı şekilde Bakanlığın ithebys@ekonomi.gov.tr  KEP adresine gönderebilecektir.

Soruşturma süreci veya sonunda olası damping önemline karşın, bahse konu eşyanın İran’dan yapılacak sipariş/sevkiyat veya ithalatında dikkatli olunmasında fayda olacaktır.


İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO 2018-21)

Tüm Haberler