GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİNDEN YARARLANACAK ÜLKE LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİR.

Resmi Gazetenin 10.05.2019/30770 tarih/sayısında yayımlanan 1049 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Karar ile, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)’nden yararlanacak ülke listesinde değişikliğe gidilmiştir.

Değişiklik kapsamında daha evvel Özel Teşvik Düzenlemesinden Yararlanacak Ülke (ÖTDÜ) kategorisinde yer alan Bolivya ve Cape Verde Gelişme Yolundaki Ülke (GYU)’ler kategorisine, Moğolistan ise En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) kategorisine alınmıştır.

Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesi veya Özet Beyan’ın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmayacaktır.

İTHALAT REJİM KARARINA EK KARAR (KARAR NO. 1049) GTS ÜLKE LİSTESİ


Tüm Haberler