ÇİN MENŞELİ BİR KISIM YASSI ÇELİK ÜRÜNLERİN AB ÜLKELERİNE İTHALATINDA KESİN DAMPİNG ÖNLEMİ

AB Resmi Gazetesinde 06.04.2017 tarihinde yayımlanan COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/649 kapsamında; Çin Halk Cumhuriyeti menşeli, 7208 10 00,  7208 25 00,  7208 26 00,  7208 27 00,  7208 36 00,  7208 37 00,  7208 38 00,  7208 39 00,  7208 40 00,  7208 52 10,  7208 52 99,  7208 53 10,  7208 53 90,  7208 54 00,  7211 13 00,  7211 14 00,  7211 19 00,  7225 19 10,  7225 30 90,  7225 40 60,  7225 40 90,  7226 19 10,  7226 91 91 ve 7226 91 99 GTİP numaralı bir kısım demir-çelikten yassı levhaların AB ülkelerine ithalinde, üretici firmalar bazında değişiklik göstermek üzere %18,1 ile %35,9 oranlarında Antidamping Vergisi alınmasına karar verilmiştir.

Bahse konu Uygulama Yönetmeliği ekte sunulmuştur.

 

EK 1 - COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017-649


Tüm Haberler