İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNE İLİŞKİN TCMB İHRACAT GENELGESİNDEKİ MAHSUP İŞLEMLERİNDE REVİZEYE GİDİLMİŞTİR

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin TCMB İhracat Genelgesinde, ‘‘İndirim ve mahsup işlemleri’’ başlıklı 21. maddesine eklenen 13 numaralı bent kapsamında revizeye gidilmiştir. Özetle;

 

  • Aynı GB’de kayıtlı imalatçı/tedarikçi firma ile ihracatçı firmanın grup firması olmaları,

 

  • Eşya ihracatı ve ithalatı yapılan yurt dışında yerleşik kişi/firmanın aynı olması,

 

  • İhraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması ve ihracatçının yazılı onayının alınması kaydıyla,

 

İhracat bedeli, grup firmasının ithalat tutarına mahsuben kullanılabilecek olup, mahsup edilen tutarın yurda getirilmesine gerek bulunmamaktadır.

TCMB İHRACAT GENELGESİ


Tüm Haberler