DOYMUŞ POLİESTER REÇİNELERİN İTHALATI KIYMET BAZLI GÖZETİM UYGULAMASI KAPSAMINA ALINMIŞTIR

Resmi Gazetenin 28.04.2023/32174 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/9) ile Tarife Cetvelinin 3907 pozisyonunda yer alan doymuş poliester reçinelerin ithalatında kıymet bazlı gözetim uygulaması getirilmiştir.

Özetle;

Getirilen uygulama ile, Tarife Cetvelinin 3907.99.80.00.11 istatistik pozisyonunda yer alan doymuş poliester reçineleri cinsi eşyanın ithalatında 3,5 USD/kg brüt şeklinde kıymet bazlı gözetim baz alınacaktır.

Belirlenen gözetim fiyatının altındaki ithalatlarda fiyat tamamlaması yapılmak suretiyle Gözetim Belgesi ibraz edilmeden ithalat işlemi yapılabileceği gibi Tebliğ’de izah edilen usul ve esaslar çerçevesinde İthalat Genel Müdürlüğü nezdinde Gözetim Belgesi için başvuru yapılmasına müteakip alınacak Gözetim Belgesinde yer alan miktar ve rakamlar baz alınarak da ithalat yapılması mümkündür.

Düzenleme yayım tarihini takip eden otuzuncu gün (27.05.2023) yürürlüğe girecektir.

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2023-9).docx


Tüm Haberler