BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANI UYGULAMASINA YÖNELİK TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:3339)’ın uygulanmasına yönelik olarak Resmi Gazetenin 30.12.2021/31350 tarih/sayısında İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/1) yayımlanarak Karar’a konu ürünlerin ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile, başvuru ve kullanım usul/esasları düzenlenmiştir.

Özetle;

Düzenleme kapsamında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, sadece söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilere, talep toplama yöntemi ile yapılacaktır.

Tarife kontenjanından faydalanabilmek için en geç 10 (On) iş günü içerisinde, bakanlık web sayfası üzerinden elektronik ortamda (Elektronik imza ile) başvuru yapılmalıdır.

Birden fazla eşya söz konusu ise, başvurunun eşya bazında ayrı ayrı yapılması gerekmektedir.

Tarife kontenjanlarının dağıtımı; Toplam talep miktarı, başvuran firmaların kapasitesi ve önceki yıllara ilişkin performansları vs. kriterler dikkate alınarak yapılacaktır.

Tarife kontenjanı konusu eşya sadece ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilecektir.

Düzenlenecek ithal lisansları 15/2/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olacaktır.

İthal lisansına konu eşya ithalatının belge sahibi firma tarafından yapılması zorunlu olup, üçüncü kişilere devredilmesi mümkün değildir.

İlgili Tebliğlerin yayımı ile birlikte yürürlükten kaldırılan önceki tebliğler kapsamında alınmış olan ithal lisanslarının süresi 15.02.2021 tarihine kadar (Bu tarih dahil) uzatılmıştır.

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2021-1)

Tebliğ (2020-1) ekleri


Tüm Haberler