DEMİR ÇELİKTEN ÖĞÜTÜCÜ BİLYALAR İÇİN TARİFE KONTENJANI AÇILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 12.08.2022/31921 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/5) ile daha evvel 5880 sayılı Karara konu öğütücü bilyalara yönelik korunma önlemi (http://denetsel.com/News/tr-TR/927) kapsamında belirtilen bazı ülke menşeli olanlar için Tarife Kontenjanı açılmıştır.

Özetle;

Toplam kontenjan, 7325.91.00.00.00 ve 7326.11.00.00.00 GTİP kapsamındaki eşyalara yönelik olarak, menşe ülke bazında 347 tonu geçmeyecek şekilde 1040 ton olarak belirlenmiştir.

Açılan Tarife Kontenjanlarının dağıtımı ilk gelen ilk alır yöntemiyle yapılacak olup, bir ithal lisansı sadece bir ülke için düzenlenebilecek ve miktar olarak 20 tonu geçemeyecektir

Tarife Kontenjanından faydalanabilmek için Bakanlık web sayfası üzerinden elektronik ortamda (Elektronik imza ile) başvuru yapılması gerekmekle birlikte, elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, Ek-1’de yer alan başvuru formu ile fiziksel olarak da başvuru yapılması mümkündür.

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2022-5).docx

İthal Lisansı Başvuru Formu (Ek-1).pdf


Tüm Haberler