BİR KISIM EŞYANIN İTHALİNDE UYGULANMAKTA OLAN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİ (İGV) KALDIRIMIŞTIR

Resmi Gazetenin 24.02.2022/31760 tarih/sayısında yayımlanan ‘’İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5207)’’ kapsamında bir kısım eşyanın ithalinde uygulanmakta olan İlave Gümrük Vergileri (İGV) kaldırılmıştır. Özetle;

Karar kapsamında, İlave Gümrük Vergisi (İGV) uygulamasına ilişkin 3351 sayılı Karar eki 1, 2 ve 3 numaralı tablolar revize edilmiştir.

Düzenleme ile bir kısım gıda mamulleri, boya, ahşap malzeme, fişekler, reklam yayını/kataloglar, mineral madde, çimento, taş, cam, inşaat malzemeleri, hoparlör, kağıttan mamul eşya vs. için İlave Gümrük Vergisi (İGV) kaldırılmıştır.

Bahse konu düzenleme, yayımı tarihi (24.02.2022) itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

5207 Sayılı Karar (İGV Değişiklik).pdf


Tüm Haberler